Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, 1829. 01. 17. (Kolozsvár)

[382r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 382]


Kolosvár Januarius 17dikén.
1829
˂Ianu˃[1]

 

    Kedves Luim!


Ez előtt négy nappokkal vettem kedves leveledet, éppen akkor kaptam, midőn kis Ottilliámat[2] meg keresztelték, a' kit is ajánluk[3] attyafiságos szeretetedbe.
    Én ma kőltem[4] fel leg elébb ágyamból, nagyon gyengén érzem magam, azért sokat nem is irhatok csak arról kivánlak tudositani hogy az Elseni Franczia leánykát meg ne fogad, ha ugyan széppen[5] és tisztán nem beszéli a' franczia nyelvet; kűllőmben-is inkább szeretnék egy nagyobbacska leányt Gisahoz kapni, a' ki már lenne 12. vagy 13. esztendős.
    Meg engedj Kedves Laim hogy már vegzem levelemet; a' hogy jobban leszek kipotlam mostani hibámat. Vagyok szerető Fannyd.[1] Idegen kézzel, ceruzával.
[2] Ugyanazzal a tintával javítva ebből: Ottikámat.
[3] Szétfolyó tintafolt.
[4] Javítva ebből: kőltőm.
[5] A szó ugyanazzal a tintával javítva.

 
Dokumentum típusa: Szövegoldal