Gróf Kornis Mihály
1796 - 1835

Életrajz:

Gróf Kornis Ignác és gróf Teleki Anna gyermeke. Kolozsváron folytatott tanulmányai után 1815-ben a királyi kormányszék írnokaként vállalt hivatalt, majd 1821-ben a bécsi  székhelyű erdélyi udvari kancellárián lett fogalmazó. Itt került közelebbi kapcsolatba Gyulayval, aki szintén az udvari kancellárián gyakornokoskodott. Pályája gyorsan ívelt felfelé, 1823-ban már kormányszéki titkár, majd 1831-ben a királyi kincstartóságnál tanácsos lett. Emellett az 1820-as években Kővár vidékének, valamint Kolozsvár megyének főispáni helytartói teendőit is ellátta. 1830-tól az Magyar Tudós Társaság igazgató tanácsának munkájában is részt vett. Elhatalmasodó tüdőbetegsége miatt 1834-ben hazatért családjához.

(Szinnyei: Magyar írók élete és munkái)

(Szabó Ágnes) 


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy