Bibliográfia

Gyulay-bibliográfia

Szöveg:

 

Szövegkiadások

Gróf Gyulay Lajos naplótöredékeiből (1815–1834), Kiadta Gróf Kuun Géza, Budapest, Az Athenaeum R. Társ. kiadása, 1874.

[Kuun Géza saját szövegébe tematikusan, hivatkozás nélkül beleszőtt rövid idézetek Gyulay Lajos naplóiból, 3–203; Függelékben Guzmics Izidor, Katinczy Ferenc, Szemere Pál levelei Gyulay Lajoshoz, 207–261.]

Dr. Kuun Géza: Az 1834-ik erdélyi országgyűlés előestéjén, Erdélyi Múzeum 1903 (XX. kötet), 1–14, 66–78.

[Rövid bevezető után hosszabb részleteket közöl Gyulay Lajos 1833. szeptember 15. és 1834. május 15. között vezetett Látogató könyv című naplójából – a kézirat jelenleg: Lucian Blaga Egyetemi Könyvtár kézirattára, Kolozsvár, Ms 1450_015.]

Gyulai Lajos naplói, I-II (1848–1849), Sajtó alá rendezte V. András János–Csetri Elek–Miskolczy Ambrus, Budapest, ELTE Román Filológiai Tanszék–Központi Statisztikai Hivatal Levéltára, 2003 (Transylvanica Varietas), I–II. kötet.

[I. kötet: Csetri Elek–Miskolczi Ambrus: Gyulay Lajos élete és munkássága, 7–323.
II. kötet: Naplószövegek kiadása:

46. kötet, Theopompa, 1848. március 6.–1848. május 7. (9–61)
47. kötet: Unio, 1848. május 7.–1848. július 3. (62–99)
48. kötet: Kohinur, 1848. július 6.–1848. szeptember 9. (100–150)
49. kötet: Victoria, 1848. szeptember 9.–október 25. (151–178)
50. kötet: Penata, 1848. október 25.–1849. január 22. (179–263)
51. kötet: Fortuna, 1849.január 23.–1849. június 22. (264–318)]

Gyulay Lajos: Napló (1820-1848). Válogatta, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi: Csetri Elek. Kolozsvár, 2005. [Részletek a naplókból.]

 

Gróf Gyulay Lajos maga keze és könyve – Hamuszín könyv : 1824. január 14 – 1824. augusztus 2. / sajtó alá rend. Zentai Mária, Szalisznyó Lilla; a bevezetőt írta Szalisznyó Lilla. Szeged, 2009. Hálózati kiadás: www.gyulaynaplok.hu

Gróf Gyulay Lajos maga keze és könyve – Fekete könyv, 1824. június–1824. július, S. a. r. Szalisznyó Lilla, Zentai Mária, Szeged, 2011. Hálózati kiadás: www.gyulaynaplok.hu

Gróf Gyulay Lajos maga keze és könyve – Kis tükör (1832. augusztus 12. − 1851. augusztus 26.) S.a.r., bev. Szabó Ágnes. Szeged, 2008. Hálózati kiadás: www.gyulaynaplok.hu

Gróf Gyulay Lajos maga keze és könyve – Izlet : 1851. október 10. – 1851. december 31. / sajtó alá rend. Zentai Mária, Szalisznyó Lilla, a bevezetőt írta Szalisznyó Lilla. Szeged, 2010. Hálózati kiadás: www.gyulaynaplok.hu

Gróf Gyulay Lajos maga keze és könyve – Cara Patria : 1856. szeptember 11. – 1856. október 4. / sajtó alá rend., a bevezetőt írta Hász-Fehér Katalin. Szeged, 2011. Hálózati kiadás: www.gyulaynaplok.hu

Gróf Gyulay Lajos maga keze és könyve – „…barátom a túlvilágon is” Döbrentei Gábor és gróf Gyulay Lajos naplófeljegyzései (1835. május — 1861. október 28.) S.a.r., bev. Hász-Fehér Katalin. Szeged, 2011. Hálózati kiadás: www.gyulaynaplok.hu

Gróf Gyulay Lajos maga keze és könyve – Károlina könyv, 1859. november 4.–1860. február 14. S. a. r. Gere Zsolt, Szabó Ágnes, Szeged, 2011. Hálózati kiadás: www.gyulaynaplok.hu

Gróf Gyulay Lajos maga keze és könyve –Constantia, 1860. június 2.–1860. július 18., S. a. r. Szalisznyó Lilla, Szeged, 2011. Hálózati kiadás: www.gyulaynaplok.hu

Gróf Gyulay Lajos maga keze és könyve – Labik, 1865. aug. 15.–1865. aug. 31., S. a. r. Farkas Daniella, Szeged, 2011. Hálózati kiadás: www.gyulaynaplok.hu

Gróf Gyulay Lajos maga keze és könyve – Lotty! — Fanny! (1867. január 21. − 1867. március 3.) S.a.r. Labádi Gergely. Bev. Hász-Fehér Katalin, Labádi Gergely. Szeged, 2008. Hálózati kiadás: www.gyulaynaplok.hu

Gróf Gyulay Lajos maga keze és könyve – Martius 15. (1867. március 14. − 1867. május 30.) S.a.r., bev. Labádi Gergely. Szeged, 2008. Hálózati kiadás: www.gyulaynaplok.hu

Gróf Gyulay Lajos maga keze és könyve – Ó szerint Constantia : 1867. június 2. – 1867. június 27. / sajtó alá rend. Szabó Ágnes ; a bevezetőt írta Török Zsuzsa. Szeged, 2009. Hálózati kiadás: www.gyulaynaplok.hu

Gróf Gyulay Lajos maga keze és könyve – Syllabus: Közeledik : 1867. július 2. – 1867. augusztus 27. / sajtó alá rend., a bevezetőt írta Gere Zsolt. Szeged, 2010. Hálózati kiadás: www.gyulaynaplok.hu

Gróf Gyulay Lajos maga keze és könyve – Egy századja! : 1867. szeptember 2. – 1867. november 4. / sajtó alá rend., a bevezetőt írta Baranyai Zsolt. Szeged, 2010. Hálózati kiadás: www.gyulaynaplok.hu

Gróf Gyulay Lajos maga keze és könyve – Tandem, 1867. november 25.–1868. január 21., S. a. r. Sütő-Egeressy Zsuzsa, Szeged, 2011. Hálózati kiadás: www.gyulaynaplok.hu

Gróf Gyulay Lajos levelezéséből, S. a. r. Balogh Annamária, Gyolcsos Mária, Kárpáti Zsuzsa, Rumpler Renáta, Szabó Ágnes, Szalisznyó Lilla, Szeged, 2006–2011, Hálózati kiadás: www.gyulaynaplok.hu 

 

Recenziók a szövegkiadásokról


Tanulmányok a naplókról

 • Gyulay Lajos: Naplók. Lk.k.t, 13. 2003 nyár, 4.évf. 53-56.
 • Baranyai Zsolt: „Kedves szüleim születésök 100-dos innapa” (Gyulay Lajos: Egy századja!). In Gyulay Lajos: Egy századja! (1867. szeptember 2. — 1867. november 4.). S.a.r., bev. Baranyai Zsolt. Szeged, 2010: 5—19. (Elolvasom)

 • Hász-Fehér Katalin: Gyulay Lajos naplókönyvei. In Gyulay Lajos: Lotty! — Fanny! (1867. január 21. − 1867. március 3.) S.a.r. Labádi Gergely. Bev. Hász-Fehér Katalin, Labádi Gergely. Szeged, 2008: 5−20. (Gr. Gyulay Lajos maga keze és könyve, 129.) (Elolvasom)

 • Hász-Fehér Katalin: Gyulay Lajos Cara Patria című naplókötete. In Cara Patria (1856. szeptember 11. — 1856. október 4.) S.a.r., bev. Hász-Fehér Katalin. Szeged, 2011: 5—20. (Elolvasom)

 • Hász-Fehér Katalin: Döbrentei Gábor és gróf Gyulay Lajos túlvilági beszélgetései. In „…barátom a túlvilágon is” Döbrentei Gábor és gróf Gyulay Lajos naplófeljegyzései (1835. május — 1861. október 28.) S.a.r., bev. Hász-Fehér Katalin. Szeged, 2011: 5—18. (Elolvasom)

 • Gere Zsolt: „Gr. Gyulay Lajos maga keze és könyve”. Syllabus: Közeledik. In Gyulay Lajos: Syllabus: Közeledik : 1867. július 2. – 1867. augusztus 27.) S.a.r., bev. Gere Zsolt. Szeged, 2010: 5—27. (Elolvasom)

 • Labádi Gergely: Lotty! — Fanny! A napló bemutatása. In Gyulay Lajos: Lotty! — Fanny! (1867. január 21. − 1867. március 3.) S.a.r. Labádi Gergely. Bev. Hász-Fehér Katalin, Labádi Gergely. Szeged, 2008: 21−28. (Gr. Gyulay Lajos maga keze és könyve, 129.) (Elolvasom)

 • Labádi Gergely: Martius 15. A napló bemutatása. In Gyulay Lajos: Martius 15. (1867. március 14. − 1867. május 30.) S.a.r., bev. Labádi Gergely. Szeged, 2008: 5−13. (Gr. Gyulay Lajos maga keze és könyve, 130.) (Elolvasom)

 • Szabó Ágnes: Kis tükör. A napló bemutatása. In Gyulay Lajos: Kis tükör (1832. augusztus 12. − 1851. augusztus 26.) S.a.r., bev. Szabó Ágnes. Szeged, 2008: 7−15. (Gr. Gyulay Lajos maga keze és könyve, 51.) (Elolvasom)

 • Szalisznyó Lilla: Hamuszín könyv. A napló bemutatása. In Gyulay Lajos: Hamuszín könyv (1824. január 14. — 1824. augusztus 2.) S.a.r. Zentai Mária, Szalisznyó Lilla; bev. Szalisznyó Lilla. Szeged, 2009: 5—17. (Elolvasom)

 • Szalisznyó Lilla: Gyulay Lajos Izlet című naplókötete. In Gyulay Lajos: Izlet (1851. október 10. — 1851. december 31.). S.a.r. Zentai Mária, Szalisznyó Lilla; bev. Szalisznyó Lilla. Szeged, 2010: 5—19. (Elolvasom)

 • Török Zsuzsa: Ó szerint Constantia. A napló bemutatása. In Gyulay Lajos: Ó szerint Constantia (1867. június 2. — 1867. június 27.) S.a.r. Szabó Ágnes ; bev. Török Zsuzsa. Szeged, 2009: 5—10. (Elolvasom)


Gyulay Lajosról szóló írások

 • Miskolczy Ambrus: Gyulay Lajos bizonyosságai és kétségei a Népek Tavaszán. Levéltári Közlemények, 2002/1-2. 73. évf. 49-71.
 • Miskolczy Ambrus: Magyarok és románok 1849 tavaszán és nyarán Gyulay Lajos naplóinak tükrében 1850-1868, Convietuirea (Együttélés), 2003/1–2, 8. évf. 98–135.
 • Miskolczy Ambrus: Gyulay Lajos, a nyelvész = Hajdú Mihály–Keszler Borbála (szerk.): Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára, Budapest, ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2003, 152-155.
 • Miskolczy Ambrus: Rossz vigéc vagy a magyarok Mózese? Kossuth személyisége és politikája Gyulay Lajos (18001868) ismeretlen naplóinak tükrében = Kertész Botond (szerk.): Kossuth és az egyházak, Budapest, Luther Kiadó, 2005, 172–181.
 • Murádin Jenő: Barabás Miklós és pályatársai Gróf Gyulay Lajos kéziratos naplóiban, Ars Hungarica – a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézetének Közleményei, 2005/2, 297–304.
  http://epa.oszk.hu/01600/01615/00002/pdf/297-304.pdf
 • T. Szabó Levente: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltása és a naplóírás új poétikái, Fölvezetésül Gyulay Lajos naplójához, Lk.k.t, 13, 2003 nyár, 4.évf. 50–52.


Gyulay Lajos említése más tárgyú tanulmányokban

Pándi Pál: Első aranykorunk. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1976, 309–312.

Petőfi-adattár, II. Petőfi a kortársak leveleiben és naplóiban. Gyűjtötte, sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta: Oltványi Ambrus. Szerkesztette: Kiss József. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1987, 124.

Bartha Katalin Ágnes: Shakespeare XIX. századi kolozsvári olvasói, Holmi 2007/6, 743–754.
http://www.holmi.org/2007/06/bartha-katalin-agnes-shakespeare-xix-szazadikolozsvari-olvasoi


Hozzátartozókról

A. Családtörténet

Dáné István: Miként lesz az igaznak emlékezete áldott? Előadás gr. Gyulai István altábornagy-kamarás halálának százados emlékünnepén a marosnémeti grófi kastélyban 1858. okt. 13., Arad, 1859.

Réthy Lajos: Négy írónő egy családban, Marosnémetii gyöngyszemek, Vasárnapi Ujság, 1877, 45. sz., 710-711.

S. Gyulai Richárd: A marosnémeti és nádaskai Gyulai család. Genealógiai Füzetek IX, 1911.


B. Gyulay Lajos szűkebb családja

Herepei Károly, Kiss Sámuel: Két halotti Beszédek. Az áldott emlékezetű méltóságos kohányi Katsándi 'Su'sánna Aszszony' Néhai B: E: Méltóságos gróf és cs. kir. Camerarius, Maros-Némethi Gyulai Ferentz ur ő nagysága kegyes özvegyének végső érdemlett tiszteletére, Kolo'sváron, Nyomtatatott a' Ref. Kollégyom betűivel 1826.

Szauder József: Veteris vestigia flammae (Kazinczy szerelme) = Szauder József: Az estve és Az álom, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1970, 347–432.


C. A Wass család

Dr. Kántor Lajos: Czegei gróf Wass Ottilia, az Erdélyi Múzeum-Egyesület nagy jótevője. Erdélyi Múzeum, XLIII. kötet, 1938. 2. füzet, 85–106.
http://www.epa.oszk.hu/00900/00979/00388/pdf/EM-1938_43_02epa.pdf

W. Kovács András: A cegei Wass család története (16-20. század). Erdélyi Múzeum, 66. kötet, 2004. 3-4. sz. 1-56.
http://www.epa.oszk.hu/00900/00979/00305/pdf/001.pdf


D. A Kuun család

Kuun Géza: Gyermekéveim, Erdélyi Muzeum, XXI. k., 1904, 9. füzet, 485–499; 10. füzet, 541–562.

Dr. Szádeczky Lajos: Dr. gróf Kuun Géza emlékezete, Erdélyi Muzeum, XXII. kötet, 1905. 8. füzet, 401–431.
http://www.epa.oszk.hu/00900/00979/00166/pdf/EM-1905_22_08_401-431.pdf


Topográfiai adatok

Molnár Tünde: Erdély legszebb arborétuma. Művelődés - Közművelődési folyóirat, Kolozsvár, LIX. évf., 2006. november, 28-30.
http://www.muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=279


Képanyag

Gyulay Lajos ifjúkori portréja – Az Erdélyi Múzeum-Egyesület birtokában; Nemzeti Portrétár, http://www.npg.hu/index.php/component/jcollection/item/625-gyulay-lajos


(Összeállították: A szövegkiadás munkatársai)

(Levelet írok a Gyulay-bibliográfia szerkesztőjének.)


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Szöveg - Bibliográfia