Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, 1837. 11. 30. (Kolozsvár)

[343r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 343]

 

                                                                             Kolosvár Novb. 30.dikén.

Kedves Lajos!

     Gizának útolsó paroxismusa igen kemény vólt – de nem tartott egy napnál többet, – azonban nagyon elvan utánna gyengülve; – ideje igen jól telik, szüntellen jönek menek barátnei, – keveset van egyedűl minek igen tud örvendeni.
     Nénémet nagyon gyengén kaptam, féltem nagyon, mert kimondhatatlan nagy változást veszek rajta észre.
     Lottit Rhedey Jánosné látta, azt mondja rolla hogy már olyan kövér mint Vesselényi Istvánné; bár láthatnám megínyt. – A' Daczali utról alkalmasint le kell magam tenni, mert Gizát nem merem hagyni.

 
Dokumentum típusa: Szövegoldal