[Gr. Gyulay Lajos maga keze és könyve] - Cara Patria


4. Folyam' 8dik kötete

1856-09-00 - 1856-10-00

Összkötet: 78
Birtokkötet: 73
Ajánlás:
Mottó:

Schwing zu deinem Gott dich auf
Schwermuthsvolle Seele!

Él Magyar áll Buda még!

Impresszum:

Gr. Gyulay Lajos maga keze és könyve

Sorozatszerkesztő: Hász-Fehér Katalin

 

Gr. Gyulay Lajos: Cara Patria

[1856. szeptember 11.—1856. október 4.]

Sajtó alá rendezte, az internetes verziót készítette: Hász-Fehér Katalin

Lektorálta: Zentai Mária

Az idegen nyelvű szövegrészeket fordította és lektorálta
Balázs Péter (francia)

Szeged, 2011

© A kiadás munkatársai és a szegedi Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék

A kézirat lelőhelye: Gyulay—Kuun család levéltára (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, jelenleg a Román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságának őrizetében [Direcţia Judeţeană Cluj ale Arhivelor Naţionale], Fond Gyulay—Kuun, 357.)

Modernizált átiratú papírkiadás:

Gróf Gyulay Lajos: Cara Patria, S. a. r., bevezető és jegyzetek: Hász-Fehér Katalin, Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék, Szeged, 2011.Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Naplókötet