Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. 09. 06. (Kolozsvár)

[325r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 325]

                                                           Kolosvárt <Augustus> September 6.dikén.

Kedves Lajos!

Őrőmmel esett értésemre hogy Némethibe vissza jőttél, már talám én is kapok vagy egy vállaszt[1] sok rendbéli[?] leveleimre. Háromszékre is irtam, de attol tartok hogy az a' levelem már nem kapott ott, Wasstol[?] Stánczinak meghagytam hogy minden halladék nélkűl szolgáltassa kezedbe, alig várom vállaszodott reá.
     Már tegyűk fel azt az esetett hogy Lotti le jőn telelni, ugy a' Farkas Sándor házára igazán elkerűlhetetlen szűkségűnk leszen, erre nézt <jol> jonnak találnam, neki most Sz. Mihály napja előtt felmondani a' szállást; már csak a' te

 


[1] A vállaszt javítva ebből: vállászt.

 
Dokumentum típusa: Szövegoldal