Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. [1833] 08. 29.

[322r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 322]

Kolosvár Augustus 29.dikén
1833[1]

Kedves Lajosom!

Fogadd-el legjobb kivánságimat Neved-napjára. – Azok – szivemnek kimerithetetlen forásából – szűntellen való áradásba vannak; – adja az Isten! hogy olly termékenyek legyenek reád nézt – mint éppen a' Nylus vizének jól tévő árja. –
     Hogy tudtál éppen Consistorium előtt innen elmenni? annak te is tagja valnál.
     Siess vissza, – mert bátorságba nem vagyánk a' szálloktól; – alig mentél el – már jőttek is a' kvartély csinálok és

 


[1] Idegen kézzel, ceruzával: 1833.

 
Dokumentum típusa: Szövegoldal