Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, d. n. [1822-1826]

[374r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 374]


Kedves Barátom!


Farkas holnap indúl Bécsbe, Oh! mint irigylem neki ezt az utyát, millyen kimondhatatlan őrőmmel mennék[1] el most hellyette! és hiddel csupán csak azért hogy veled lehessek; távol létedhez meg tellyeséggel hozzá nem tudtam szokni; és ha elgondolom azt hogy sokáig fog még tartani elválásúnk annyival inkább elszomorodom; de, mind azon által azt kivánom hogy haza jőveteleddel ne siess, mivel jol tudom hogy ottan sokkal nagyobb hasszonnal, és tőbb győnyőrűséggel-is fogod idődőt eltőlteni mind itten, kivált ha megmaradsz
[1] A szó ugyanazzal a tintával javítva.

 
Dokumentum típusa: Szövegoldal