G. Gyulay Lajos maga keze és könyve - Hamuszin könyv


1824-01-00 - 1824-08-00

Összkötet: 5
Birtokkötet: 5
Ajánlás:

Eckerlin=nek és
Marie Taglioninak ajánlva

Mottó:

Melly fekete felhö lebeg fejem felett
Melly szokatlan bánat búsitja szivemet
szeretett Anyám költeménye

Impresszum:

Gr. Gyulay Lajos maga keze és könyve

Sorozatszerkesztő: Hász-Fehér Katalin


 Gr. Gyulay Lajos: Hamuszín könyv

[1824. január 14.—1824. augusztus 2.]

Sajtó alá rendezte, az internetes verziót készítette
Zentai Mária, Szalisznyó Lilla

Lektorálta: Labádi Gergely

Az idegen nyelvű szövegrészeket fordította és lektorálta
Balázs Péter (francia)
Nagyillés János (latin)
Ötvös Péter (német)

Szeged, 2009

© A kiadás munkatársai és a szegedi Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék

A kézirat lelőhelye: Gyulay—Kuun család levéltára (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, jelenleg a Román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságának őrizetében [Direcţia Judeţeană Cluj ale Arhivelor Naţionale], Fond Gyulay—Kuun, 350.)

Modernizált átiratú papírkiadás:

Gróf Gyulay Lajos: Hamuszín könyv, S. a. r., jegyzetek: Zentai Mária, Szalisznyó Lilla, bev.: Szalisznyó Lilla, Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék, Szeged, 2009.

ISBN 978 963 306 011 7
ISBN 978 963 482 914 0 öHivatkozások:


Dokumentum típusa: Naplókötet