Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. [18??] 03. 10. (Kolozsvár)

[142r]

[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 142]


Kolosvárt Martzius 10.dikén.


    Kedves Barátom!


A Kemény Feriné pompás temetése az egész várost gyászba boritotta minden uraságok elvoltak hivva Keserveseknek, én nem voltam a' temetésen, csak az ablakból néztem a' rettenetes nagy pompát.
    Egész nép űnepének lehetett volna inkább nevezni, az emberek ugy gyűltek és bámeszkodtak, tőbb időtőlltést mint részvétélt szerzett ez az fényes temetés.
    Éppen ma hallottam meg a' Gyulai Ignáczné halálát- is reá voltam már rég keszűlve, de még is nagyon érdeklett.


[pecsét: Az Erdélyi Orsz. Múzeum Könyvtára. Gr. Gyulay—Kuun Cs. Lev.]

 
Dokumentum típusa: Szövegoldal