Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. [18??] 03. 06. (Kolozsvár)

[141r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 141]


Kolosvár Martzius 6dikán


Éppen most temetik a' mi kedves barátúnkat Gyarmatit, kűldőm a' jellentő levelét mellyet Bethlen Elek irt. Bethlen Gecziék annyira érdekelt ez a' halál hogy majd az egész ház nép beteg. — Még egy szomorú esett rémitette el ma a' Kolosvári publicumot, Kemény Feriné ma reggel 9. orakor meg hólt, ez elott 3 héttel egy gutta űtés érte bal felét, akkor igen rosszul vólt velle de csak hamar azután jobban kezdett lenni, és egész reménység vólt fel gyogyulásához, még tegnap ollyan jol vólt egész nap, senki se gondolt legkissebb veszedelmet-is, <...>[1] és ma már oda van; szegény A[n]yát[2] és testvérét ájúlva vitték ma el a' hallotti háztól.
    Frimont és Lotti kőzt keménnyen folynak a' corespondeciak, Lotti még nem mondta meg Frimontnak végső határozását, ő pedig nagyon sűrgeti. — Adieu a' posta megyen végeznem kel levelem[3]
                                                                        vagyok szerető
                                                                                   Fannyd.[1] Olvashatatlan.
[2] A levélpapír közepe kiszakadva.
[3] A szó vége elmosódott.

 
Dokumentum típusa: Szövegoldal