Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, 1829. 12. 13. (Kolozsvár)

[137r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 137]


Kolosvár December 13dikén 1829.


    Kedves Barátom!


Kedves leveled a' szép Uj Esztendei ajándékakkal meg érkezett tegnap, a' gyermekeknek kimondhatatlan nagy őrőmőkre; Minka ollyan lármát vitt véghez[1], sok portékáival egész nap estvig mint motyoskodott, a' Cravatlinak kűllőnősen őrvendett. — Gizát a' szép Wickler egésszen elérzékenyitette, most arra készűl hogy neked egy kis levélbe meg kősszőnnye szép adományaidat.
    Holnap, Uj Esztendőre nyitattik ki leg is elébb a' Josika új háza, nagyon pompás társaság leszen a' férfiak mind[2] magyarossan fognak meg jellenni.
    Semmi Kolosvári Ujságot nem irhatok, majd a' fársángon tőbb irni valom leszen, akkor kezdődnek a' pletykaságok, még igen kevessen is vannak itt.
    Bethlen Jocziek a' múlt héten jőttek bé, vellek Doctor Gyarmati is a' kivel estvénként schachazzam.[1] "g" javítva "k"-ból
[2] "i" javítva "a"-ból

 
Dokumentum típusa: Szövegoldal