Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, 1829. 02. 05. (Kolozsvár)

[123r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 123]


Kolosvár Februarius 5 dikén 1829.


    Kedves Laim!


A' miolta beteg vagyok, már harmadik leveledet veszem, azok voltak leg jobb napjaim[1] mellyben tudositásaidat vettem, és ujra tapasztaltam hozzám valo baratságos érzéseidet mellyekért nem lehetek eléggé háládatos hozzád. — A' miolta a' fársáng elkezdődet a' leg nagyobb magánoságba élek, barátasim és minden ismerőseim ugy elvannak foglalva, hogy nem is mutatják magukat; még Lottival se lehetek annyit mint a'[2] hogy kivánnám, mert ő is szegény fel osztva hol nállam hol a' Nénémnél vagyon, mind a' kettőnknek eleget akarna tenni, hól éngem sajnál egyedűl hagyni, hol siet a' Nénémhez Meringet jáczadni; a' honnan bajosson menekszik meg. — Én Lottinál magamnak jobb lelket nem képzelhetek, ő tőlle a' sors, majd mindent meg tagadot, a' mi az életet tűrhetővé[3] teheti; és ő még is mindent ollyan nagy léllekkel el tűr, soha nem zugolodik kedvetlen ézistentiaja miatt; mindég csak abba[1] A szó eleje a pecsétviasz miatt elmosódott.
[2] Beszúrva: a'
[3] A szó vége elmosódott.

 
Dokumentum típusa: Szövegoldal