Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. [1822–1827] 07. 04. (Szentgotthárd)

[306r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 306]

Sz. Gotthard Julius 4dikén.

     Kedves Laim!

Tegnap vettem leveledet mellyet Junius 3 dikén irtál nekem, nagyon megőrvendettem neki, ugy[1] hogy a' tegnapi napnál még nem vólt őrvendetesebb napom a' miolta itten vagyok; mivel kedves leveled által, ujra meg győződtem arról, hogy rollam el nem felejtkeztél, 's most is éppen ollyan változhatatlanúl szeretsz mint ez előtt; nem is változhátik meg jo testvérek kőzőtt soha az egy máshoz valo hajlandoság; mi is azért mindég joknak fogánk maradni hogy szeretetűnk őrőkősőn tartson.

 


 

[1] Szétfolyó tintafolt.

A képhez tartozó szöveg!
Dokumentum típusa: Szövegoldal