Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. [182?] 06. 24. (Kolozsvár)

[302r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 302]

Kolosvárt Junius 24 dikén
[L. a majus 27-i levelet.
egy év!] [1]

     Lelkem Kedves Laim!

Adja az Isten hogy még sokszor elérhessed Szűletésed Napját, kivánom szivemből hogy kelemetesen és meg elégedve teljenek el napjaid; azt is ohajtom, hogy hozzám való szereteted soha meg ne szűnyen, mert attol fűg boldogságomnak nagyobb vólta.
    
Őrőmmel látom azt, millyen kőnnyen telhetnek bé kivánságim, mert a' jobb ember, a' ki, a' maga jo principiumitól soha el nem ál, a' ki jo és rosszabb kőrnyűl álásaiba mindég meg marad álhatatosan jo feltételeibe, a' ki még a' leg kedvetlenebb álapatjába se tud elfelejtkezni szeretet szűleiről, testvéreiről az soha, szerencsétlen nem lehet; ha mingyárt űldőzné is a' sors, az ollyan embert; annyi szeretetet és részvételt találna háznépe kőzőtt, hogy kőztők még akkor is kellemetesen és jól eltelhetnének napjai. — Te is kedves Laim, ha egyszer rosszul találnának menni dolgaid, folyamodj kedveseidhez! hiddel, hogy mindjájan azon fogúnk igyekezni, hogy neked forro szeretetűnk által ki potolhassuk egyébb kedvetlenségidet.

 


 

[1] Idegen kéz által ceruzával felírt megjegyzés.

A képhez tartozó szöveg!
Dokumentum típusa: Szövegoldal