Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. [182?] 06. 24. (Szentgotthárd)

[300r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 300]

St. Gotthárd Junius 24dikén

 

          Kedves Barátom

 

Ma Szűletésed Napja:[1] fogad-el barátsággal szíves kivánságimat, mellyek abbol állanak: hogy mindíg örömök és lelki meg elégedesek kőzt teljenek el napjaid; igen nagy reménységem vagyon kivánságimnak bétellyesedéséhez; mivel azt hiszem: egy szép érzésű lélek /a' millyen a' tied lehet/ legfőbb igyekezetét 's boldogságát mindég a' leg nemesebb cselekedetekbe szokta hellyeztetni; a' millyen hiv Hazájához éppen ollyan jo Barátjaihoz-is; szent kőteleségeiről soha el nem felejtkezik; szép es dicséretes tettei által minden akadályt meg győz; és csak igy nyerheti meg a' jobb ember, szeretet Hazája, 's tulajdon maga személje boldogságát-is. — Jol tudom Édes Laim

 


 

[1] Ugyanazzal a tintával javítva ebből: napja.

A képhez tartozó szöveg!
Dokumentum típusa: Szövegoldal