Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, 1822. 01. 01. (Szentgotthárd)

[69r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 69]


                                                Sz.Gotthárd Uj esztendö napján 1822.


Kedves Barátom!


 

Négy napokkal ezelőtt érkeztem meg ide, minek utánna házomat valamennyire rendbe szedtem, leg első dolgom az, hogy neked irjak, és ujra meg kérjelek hogy el ne felejtkez legjobb barátnédról, és irj nekem némelykor; én is gyakran foglak tudositásaimmal meglátogatni.
     Reménylem hogy elindulásod előtt még fogod venni ezt a' levelemet, kérlek fogadd-el szivesen kevés rendeimet, mellyek a' legjobb kivánságokat foglalják[1] magokban. Leg[2]
szivesebb kivánságom az hogy: nagy megelégedesek és örömök kőzt telyék el neked ez az esztendő, és hogy mostani utodnak hasznos czélját kivánságod szerint[1] A „j" ugyanazzal a tintával javítva.

[2] Az „L" javítva „l"-ből.

Dokumentum típusa: Szövegoldal