Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, d. n.

[66r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 66]


Kedves Lajos.

 

Bizonnyason hellyben fogad te is hagyni, hogy legforobb testvéri szeretettem mellett-is, okom vagyon reád neheztelnem, nagy gondotlanságod miatt.
Még ezzelelőtt egy holnappal irtad meg nekűnk hogy az Albert dolga elvagyon igazitva, és hogy szándékod vagyon minnél elébb őtet elhozatnod. Azért a' leg nagyobb sietséggel el kűldettük[1] neked a' kivánt keresztelő levelet 's a' himlő beoltásárol valo atéstátomat. Mi mind azt gondoltak Albert már rég az oskolában vagyon 's keményen tanul.[2][1] Az „űk" javítva „üm"-ből.

[2] A levéloldalon két viaszcsepp.

Dokumentum típusa: Szövegoldal