Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, d. n.[48r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 48]


Edes Lajos. kérlek igen szépen küld ezt a' Juliehez irt levelemet Rhédey Jánoshoz 's kérd meg nevemben annak Kolosvárra valo elküldtéseért; ha találkoznék Vásárhelyről Kolosvárra most alkalmatosság valakinek oda menetele által, még inkább szeretném ha arra biznád levelemet, talám Mezeinek[1] vagy más imerösednek lészen oda utja nagyon szeretném, minel elébb érkezne meg. Sokat nem irhatok papirosam mingyart elfogy, csak arra kérlek ha tehetségedben ál, látogas meg nagy kivánságot érzek érantod. Ma sétálni voltam egy sánczon a' jegen keresztül akartam menni, de mindön kozepében lettem volna a' jég allattam bészakad, 's én magamat térgyik leltem a' vizben, egyebb baja nem történt: Fannydnak.[1] Az „M" ugyanazzal a tintával javítva.

Dokumentum típusa: Szövegoldal