Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, d. n.


[39r]

[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 39]


Kedves Lajos!Elmeneteled annyira elszomoritott, hogy barátságos leveled egyedűl viditott valamen[n]yire- fel. A'millyen kurta volt a' leveled, éppen ollyan keveset tartott örömöm-is; alig olvastam-el; nagyon ki rázott a' hideg. Azolta mind roszul vagyok, most még inkább lel mind eleintén. Ujságot kivántál, kedves Lajim, szolgálok vele[1] a' mint látod, de nem igen jóval[2]. Most még nehezebben türöm betegségemet, mivel nincs <most> senkim, a' ki[3] mulasson, miolta el mentél nem-is ne[1] Beszúrva: vele

[2] „jóval" javítva „jót"-ból.

[3] Beszúrva: ki

Dokumentum típusa: Szövegoldal