Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. 12. 25. (Andrásfalva)

[33r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 33]

                                                                                  Andrásfalván Karácsony első napján.Ho to Sarmi fitaro
Mixa menbro sutara.
Ho to to jarmé filaro
Mixa membre futaro                 Mixa membro futaro[1]


Ha melly gondolat! felséges kifejezés!!!
Leveled egész elragadtatásba hozzot, hasztalan, nem lelek szot, hijában erőltetem elmémet, csudálkozásomat, meg illetődésemet azzon eleven szinekkel lefesteni, mint szép leveled azt megérdemelné, még a' Caribdis vinyogo csudáji se hozták érzékimet olly Span[n]ungba mint ez a' levél. Csudálom tudományodat, de mindennek fellett szép lelkedben gyönyörködöm, csak ez a' két rend mit éreztett, egy hozzád hasonló, megfoghatatlan elmével: [...][2][1] A 4 soros szövegre merőlegesen helyezkedik el, az utolsó szó alatt rajzolt háromszög van.

[2] Szétfolyó tintafolt.
Dokumentum típusa: Szövegoldal