Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. [182?] 06. 15. (Kolozsvár)

[296r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 296]

Kolosvar Junius 15 dikén.

     Kedves Laim!

Nem szeretek szemrehányásokat tenni, de most az egyszer még se álhatom meg hogy meg ne kérdezellek mert hoztál engem illyen nagy és oknélkűl valo kőltségekbe azzal a' kis sem német[1] sem Franczia koldus gyermekkel? Mi tudjak velle csináln[i][2] Es bleibt mir nicht übrig als mit ersten Gelegenheit sie Dir zurückzuschicken; és ujra kőltségbe magamat verni pedig igazzán kevessebb vesztegetni valo pénzem nem volt soha[4] /mint most, mivel igen terhes és kőltséges ház tartásom [...][5] alig tudok egy naprol a' másikra élni. — Ha leveleimet nagyobb figyelemmel olvastad volna /a' mire ugyan meg kértellek/ talám meg kiméltél volna ettől a' bajtól.[6] A'[7] kinek sok a' gyermeke nagy a' Lanchánungja ott ugyan meg kel kimélni az hijába valo kőltségeket; még 70 rossz krajczárt is bajos czél[8] nélkűl elvesztegetni annyival inkább annyi ezűst forintot. — Sokkal jobb lett volna ezt a' pénzt a' szegény gyermeknek adni, és ottan meg marasztani a' hol vólt, ugy leg alább a' gyermeken lett volna segitve; de igy annak is csak meg gyűlt itten

 


 

[1] A szó ugyanazzal a tintával javítva ebből: Német.
[2] A levélpapír széle begyűrődve.
[4] Beszúrva: soha
[5] A levélpapír széle leszakadva.
[6] Az írásjel '.' ugyanazzal a tintával javítva ebből: ','.
[7] 'A' javívta 'a'-ból
[8] A 'cz' ugyanazzal a tintával javítva.

A képhez tartozó szöveg!
Dokumentum típusa: Szövegoldal