Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. 02. 04. (Andrásfalva)

[29r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 29]

                                                                                              Andrásfalván Februarius 4dikén.


Kedves Barátom. Leveledet igen nagy örömmel vettem, csak azt sajnáltam hogy nem felelhettem mingyárt reája, bizonyasan ki fogod találni miért kelle ezen kedves foglalatosságtól megfosztodva lennem, mivel tudod hogy, szemeim gyakran a' leg nagyobb gyönyörüségtől eltartóztatnak; 's most ezeknek fajdalma akadályoztattak benne.
Az Anyám már meg gyogyúlt tőkéletessen, tegnap szánkázott legellőszőr Crapára, 's hálá Istennek nem ártatt meg néki. Ha pénze volna most elmenne Vásárhelyre is, de szomorúságunkra nem tőrténhetik meg, én igen nagyon kivántom volna ezt az útat, mivel kedves barátnéimat Naláczinét 's Juliet ottan leltem volna; onnan elmentem volna Sz. Gotthárdra, 's hozzád-is közzelébb lennék; de már meg várom az Anyám Neve napját 's csak azután fogok haza felé elvándorolni; azzal a' reménységgel vagyok hogy téged-is megfoglak

Dokumentum típusa: Szövegoldal