Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. [182?] 06. 08. (Szentgotthárd)

[293r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 293] 

St. Gotthárd Junius 8[?] dik

 

     Kedves Laim!

 

Már egy hete hogy ide meg érkeztem, de mind a' mellett nem vehettem magamnak annyi időt hogy neked irhassak; az Anyám három nappal az után hogy haza érkeztem, ide jött, és két napott mulatott nállom, hogy innen elment, én is mingyárt az nap Berkenyesre mentem a' honnan csak tegnap estve jőttem vissza; ma reggel leg első dolgom az hogy neked irjak kedves Laim, és arra kérjelek hogy te is végy magadnak néha néha annyi időt hogy kedves rendeiddel megőrvendeztess mostani magánoságomba. — Ha gyermekeim nem volnának igaz Einsiedler életet

 

A képhez tartozó szöveg!
Dokumentum típusa: Szövegoldal