Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. [1822–1826] 06. 02. (Szentgotthárd)

[291r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 291

St. Gotthárd Junius 2 dikén.

 

Kedves Laim! Rég az ideje hogy neked[1] nem irtam, ambár én a' múlt télen egynéhányszor vettem leveleídet; ne magyarázd valahogy hosszas halgatásomat annak hogy rollad elfelejtkeztem volna; azt se hidjed, hogy a' Kolosvári vigságok igen elfoglaltak volna és annyi időt se engedtek hogy kedves emlékezetednek egy néhány pillantatott szenteljek. —Hiddel kedves Laim! én igen gyakran emlékeztem reád; és ollyankor mindég eszembe jutottak azok a' boldog idők mellyeket kedves társaságodba annyi gyonyőrrel tőltőttem-el; 's kimondhatatlan fájdalommal éreztem azt-is hogy millyen szomorú dolog az, mikor egy ollyan kedves emberűnktől vállasztatúnk-el /olly hosszas időre/ a' kit minden képzeletek felett szeretűnk, és a' kivel szűletésűnktől fogva ollyan szépen har

 


 

[1] „Laim! Rég az ideje hogy neked" ugyanazzal a tintával megerősítve.

A képhez tartozó szöveg!
Dokumentum típusa: Szövegoldal