Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. [183?] 05. (Kolozsvár)

[290r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 290]

Kolosvár Május

          Kedves Lajos!

Teleky Domokos igen ohajtana jellenlenni a' Korondi Marcalison de annak meghatározott napját nem tudván,  — téged arra kéret általam hogy sietve tudositsad rolla, hogy el ne késsen. — Én már akkor, midőn erre a' levelemre váloszolthatnál[1] alkalmasint már utba leszek, — azért csak egyenesen Domokoshoz intézd tudositásodat. Isten veled 

                                                      Fanny.

 

 


 

[1] A szó ugyanazzal a tintával javítva.

A képhez tartozó szöveg!
Dokumentum típusa: Szövegoldal