Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. [183?] 05. 04. (Kolozsvár)

[281r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 281]

Kolosvár Majos 4. dikén.

 

          Kedves Lajos!

     A' Regalisták ki vannak nevezve; te és Wass nincsenek kőztek — az[ert][1] sietve tudositlak, hogy még időd legyen magadat valahól kővetnek vállasztatni — és ugy Wass is. — Alkalmatosságot tellyeséggel nem kaphattom, — de a' Zejk — és mások tanácsára hajtva, jonak  láttam én-is, embert fogadni hogy annál hamarébb tudtodra essék a'dol[og][2]
      Wesselényi Miklos - Mikes János [...]
[3] ki van[n]ak hagyva — a' Kemények kőzt — Kemen[y][4] Karoly és Ignacz kaptak regalist. — A' Bethlenek /kivénvén Feri és Laji/ mind regalisták, ezeken kivűl megjegyzésre méltok a' kővetkezendő regalisták. Josika — Samu — Lajos. Horvath János — Bornemiszsza János. Zejk Lajos. Biro Pali — és sok más illyenek a' kik most hirtellen eszembe se jutnak. — Nagy meg botránkozására

 


 

[1] Szétfolyó tintafolt. 
[2] A levélpapír széle leszakadva.
[3] Mikes János [...] ki van[n]ak hagyva. A levélpapír széle leszakadva.
[4] A levélpapír széle leszakadva.

A képhez tartozó szöveg!
Dokumentum típusa: Szövegoldal