Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. [183?] 03. 25. (Kolozsvár)

[276r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 276]

Kolosvár Martzi 25. dikén

          Kedves Lajos!

      A' Maros Széki követek hasonlók a' Hunyad Vármegyeiekhez, — egyik Gálfalvi — másik Barátosi, mind a' kettö /a'megvalosúlt/ bün.
       A' Krasznai Márkalis nagyon lármás vólt, — egy része Bánffy Laczit, Huszárt kivánta, — más része eröszakossan Sz. Mariait aclamalta; egy ohla esperes sok népet gyüjtött maga körül, és nagyon partvarkodot hogy meg mututya hogy ök lesznek a' nyertessek Sz. Mariai mellett. — Szegény Laczit a' pártosai gyözedelmes hanggal ki emelték és mutatták a' népnek azonban ellensegei ragadták[1] ki és huzták vissza helyére, — amozok pedig nem hagyták: — csuda hogy széjjel nem szagatták pártfogoi, és ostromloi nagy dühöségekbe; — végtére a' lárma

 


 

[1] Szétfolyó tintafolt.

A képhez tartozó szöveg!
Dokumentum típusa: Szövegoldal