Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, d. n.

[19r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 19]

Édes Lajos.

Az anyám holnap, Segesvára küld 's Bunra is bémegyen az ember[1]. A'<z>[2] leveled ugyan betegen találta anyámat, eppen ugy volt mint tavaj, de másnap mindjárt jobban lett, Nigreis már irt a' doktornak, hogy jöjjen ide, ismét kalátstol[1] Beszúrva: az ember

[2] „A'" javítva „Az"-ból.

Dokumentum típusa: Szövegoldal