Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, 1816. 01. 22. [Andrásfalva]


[11r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 11]

                             Az ulnalom hellyéről Januar. 22dikén.
                                                                                  1816.


Kedves Laim! Mai leveled ámbár nagyon rövid volt, még-is nagy örömömre szolgált. Szerencséd hogy most az egyszer irtál, külömben szenvedett volna Öcsém Uram hoszas halgatása miatt, éppen midőn rendeit vettem[1] egy[2] rententő levelet akartam irni, a' mellyben azzal ijesztelek[3], hogy legelső egybejövetelünk alkalmatosságvál jol meg tépem a' rest leveledzőt, a'mint Grof Toldalaginé szokta rest látogatóit megtisztelni.— Az Uj esztendőt nagyon ked


[Pecsét: Az Erdélyi Orsz. Múzeum Könyvtára. Gr. Gyulay-Kuun Cs. Lev.][1] A levélpapír kikopott, a szó első betűje hiányzik.

[2] A levélpapír kikopott, a szó első betűje hiányzik.

[3] Az „l" javítva „n"-ből.

Dokumentum típusa: Szövegoldal