Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. [1822–1827] 04. 06. (Kolozsvár)

[274r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 274]

Kolosvár Ap. 6dikán

 

     Kedves Laim!

A' múlt postával vettem leveledet a' máival ujra; hiddel Édes Baráto[m][1] hogy nincsenek szavaim mellyek álta[l][2] ki tudjam fejezni azon őrőmőt mellye[t][3] mindég érzek midőn tudositásaid[at][4] veszem; azokban te mindég igen n[a]gyon[5] tapasztaltatod vellem, hozzám valo igaz barátságodat, és ez kimondhatatlan győnyőrűséggel tőlti el szivemet.
     A' múlt héten nem irhattam neked, az Anyám beteg lévén tellyeséggel reá nem érkezhettem hogy leveledre feleljek; részszerint

 


 

[1] A levélpapír széle begyűrődve.
[2] A levélpapír széle begyűrődve.
[3] A levélpapír széle begyűrődve.
[4] A levélpapír széle begyűrődve.
[5] A levélpapír széle begyűrődve. 

 

A képhez tartozó szöveg!
Dokumentum típusa: Szövegoldal