Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. [1827] 03. 28. (Kolozsvár)

[270r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 270]

Kolosvár Martius 28 dikán

 

          Kedves Laim!

 

Alig várom válaszadat útolso levelemre szeretném tudni vélekedésedet a' Stanczi dolgárol, ő magát oda igérte annélkűl hogy leg kisebb vonszodása is volna Kunhoz, talám ha jobban meg ismerkedik velle, megszereti valamennyire; azok a' kik Kunt jobban ismerik mind mi; azt mongyak: hogy egy igen jo érzésű becsűletes ember: — Josa a' Vesselenyi Farkas nevelője jol isméri még Enyedről mikor ottan vólt a' Colégiumba, és nagyon dicséri mind caracterére mint jo eszére nézve. — Mind azt hittűk hogy Bethlen Rosi nagyon meg bonszokodik ezen a' dolgon, de meg csalatkoztúnk mert igen kőnnyen vette, azt mongya hogy ez nem a' legelső a' ki plantirozta, és Kornis Eleket most sokkal inkább szereti mint Kunt.
    
Nagy réműlés volt itten a' múlt héten, egy igen
Dokumentum típusa: Szövegoldal