Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, 1813. 04. 05. (Andrásfalva)

[5r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 5]

     Aprilis 5dikén 1813
Andrásfalva

Édes Lajos!
Én ugyan tegnap irtam neked a' postán egy nehány rendeket, de azt gondolom hogy eztet te éleb kapod meg, most is alig irhattok mert papirosom se pennám nintsen jo.
Mond meg Döbrentei Urnak hogy a' Könyveket most elküldöttem volna


[Pecsét: Az Erdélyi Orsz. Múzeum Könyvtára  — Gr. Gyulay—Kuun 68. Lev.]

 


[Modernizált változat:]

Édes Lajos!
Én ugyan tegnap írtam neked a postán egynehány rendeket, de azt gondolom, hogy eztet te elébb kapod meg, most is alig írhatok, mert papirosom, se pennám nincsen jó.
Mondd meg Döbrentei Úrnak, hogy a könyveket most elküldöttem volna

  
Dokumentum típusa: Szövegoldal