Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, 1844. 06. 20. (Bonyha)

[464r]
[Idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 464]

Bonyha1 Junius, 20 dik 1844.


                   Kedves Lajos.


     Csötörtöken délútán útnak indúltam, e[s]tvére Gyéresre jöttem, hól másnap egy igen kedves napot töltöttűnk el: Paget és Polika igen sajnálták hogy te is nem arra vetted útadat. Szombaton 10. [ó]rakor2 egy igen terjedelmes ángól regelizés útán ujra útnak indúlánk; a kiáradt de már árkába szállott Maroson keresztűl jöttünk nagy bajjal de egész Ugráig nagy sárba vizbe jöttünk; ott edédeltűnk3 és csak fél hatra balagtúnk el onnan Bonyha fellé. Besenyön Ádámnak két lovas embere várt, kik keresztül vittek rémitő rossz útakon, 9. orakor Szederfáját elértük4 minden baj nélkül: a hogy a hidon keresztül akarúnk jönni eszembe jut a Bonyhai patak; meg állitom:


1 A szó ugyanazzal a tintával javítva.
2 Az „o" ugyanazzal a tintával javítva.
3 Az „eb" és az „lt" ugyanazzal a tintával javítva.
4 A „k" ugyanazzal a tintával javítva.

 
Dokumentum típusa: Szövegoldal