Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, 1844. 02. 25. (Kolozsvár)

[454r]
[Idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 454]

Kolosvár Februar 25. diken 844.


          Kedves Lajos.

     Mindent ki lehet állni - még egy hushadjo kedet is: azt h[i]ttem1, hogy virradtát nem érem, olly kedvem és egéségem ellenére kelle bévárnom az [áldott] regelt: amint a tánczterem[ből] kiszabadultam, azonnal ujra felis éledtem; fáradtan ugyan de szabadon lélekedve három napig mind sietettem a csárdást a kürtánczot, rondot, tempittot 's' a tö[bb]it. Az útolsó bál a Bethlen Domokos házánál adatott; 2 pengő forint dij melett, minden kinek: thor2, vacsora, regeli bönca de igen rosszal készitve: a táncz terem piszkos, sötet,- padlatja ki nem sikácolva; vacsora


1 Az i betűn tintafolt.

2 A „hor" ugyanazzal a tintával javítva.


 
Dokumentum típusa: Szövegoldal