Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, 1843. 12. 15. (Kolozsvár)

[445r]
[Idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 445]


Kolosvár Decb. 15dikén 843.


Kedves Barátom.


     Gondolom hogy levelem már Romába talál; bár veszük már onnan is tudositásidot, a Paduából irt leveled nagy örömet szerzett mindjájunknak; jo Néném igen érzékenyől vette rola való megemlékezésedet.
     Érdekesebbet és jobbat ez uttal nem irhatok neked mind azt hogy egész családúnk igen jól van, Lotti is velűnk ki már ne[m]1 is készül mostanság innen elmenni.
     A sisthemathica Comissio2 tagjai bé gyöttek ugyan, de még kevesett igazitattak, tán csak egy gyülések vólt. A te osztályodból csak két vagy háram tag jött bé, tehát azok

1A levélpapír az „m" helyén kiszakadva.
2Az „iss" ugyanazzal a tintával javítva.

 
Dokumentum típusa: Szövegoldal