Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, 1827. 12. 23. (Kolozsvár)

[110r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 110]


Kolosvár Decbr. 23dikén 1827.


    Kedves Laim!


A' Corespondenciank ismét szenvedett egy kis csőkenést, már vagy három postával nem irhattam mivel igen beteg voltam, még most is alig, alig birom magam. — Lotti, Stánczi, még csak Uj Esztendő után fognak ide vissza kerűlni Andrásfalvárol, most Dosa is vellek van és el is fogja őket ide kisérni, annál fogva egésszen meg vagyok nyugodva, egész bátorsággal fognak utazhatni. — Itt most még nincsennek semmi időtőltések, Theatrom sincsen, magyar nem is lészen, de talám a' Geger Trupja fogja ezen[1] a' télen a' Publicumot győnyőrkődtetni. — A' múlt héten Bánffy Pál meg hólt, szegény Miklos nagyon busul, ollyan későre adták apja[1] A szó végén a tinta elmosódott.

 
Dokumentum típusa: Szövegoldal