Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, 1827. 12. 06. (Kolozsvár)

[109r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 109]


Kolosvár December 6dikén 1827.


Kedves Laim!


Hűségesen meg akarom neked szavamat tartani és egy postát se akarok el mulatni. — Éppen tegnap érkezett meg Kuún Latzi Lengyel Országból, itt hallotta meg hogy az Apja meg hólt, és annál fogva nagyon sietve el is indúlt Gyogyra hogy szegény testvéreit meg lássa, a' kik csak magokra vannak ottan Lotti és Stánczi még mind[1] oda vannak az olta hogy neked irtam, levelet nem vettem tőllűk.
    Ugy hallom hogy a' Totes Comissionariusa már itt van, izent egy Zsidoné által hogy elfog jőnni és meg nézzi az ezűstedet, már annak eltőlt három napja, <és> csúdálkozam rajta hogy nem mutatja magát. — Egy más Zsido kéri a' régi Chabrakaidat, a' mig tudositásodat nem veszem meg se mutatom nekie.
    Ennek a' holnapnak 25dikén egy nagy Uradalmat jáczodnak ki Cseh Országba; nekem három[1] „d” javítva „t”-ből
Dokumentum típusa: Szövegoldal