Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, 1843. 11. 20. (Kolozsvár)

 

[443r]
[Idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 443]

Kolozsvár Novb. 20dik 1843.


Jo barátom.


     Épen egy szerencsés órába érkezett meg kedves leveled és Nikol: az általa küldött kecsegtető ajándékokat meg nem láttuk ugyan, de azok látatlan is igen tetzősek, azt tudva, hogy, minden mi tölled jön - az csalha tatlanúl, szép és jo: képzelheted milly rumor van a háznál, egyebet se hallani: mint köpenyeg, barige éconnisei1 csak a kis mérges Irma nem érti még, hogy reá is mi vár. Constance szerencsésen ide telepedett, jol találja magát kü ztűnk: jobb neki itt lenni mint idegen szállá2son, ezt pedig3 ártatlan ármánykodásimnak köszonheti, mivel addig kér tem és nehe zitettem a szállás kifogadást, mig önkéntesen oda tért, hová vinni akartam.
     Kolosvari dolgokrúl nem irhatok neked valami figyelemre méltot. et sisthe4 matica comissio 4dik Dec-ben gyűl bé; nagyon hajházák a szállásokat, nálúnk is ha Stánczi helyt nem foglalt volna, mert szállo lenne. Adámhoz Kozma Denest rendelték. -— Josika Lajos, még most, vigasztalhatatlan; jo kis házi asszonyt vesztett el: 10005 pengő forintot kapargatott egybe az 300 bef honap pénzbűl mint az Ura neki cselédfizetésre és havi költségekre adott.
     Lotti mind készül Paczalba; eddig napról napra


1Ugyanazzal a tintával javítva ebből a szóból: éconnises.
2Az „l" ugyanazzal a tintával javítva.
3Az „ezt ped" ugyanazzal a tintával javítva.
4Az „sth" ugyanazzal a tintával javítva.
5Az „1000" ugyanazzal a tintával javítva.

 
Dokumentum típusa: Szövegoldal