Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, 1844. 04. 21. (Kolozsvár)

[441r]
[Idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 441]
[Idegen kézzel, ceruzával: 1843. IV. 21]


Kolosvar, Aprilis 21d. 1844.


Kedves Lajos.


      Irtozom a Gyors-szekértől! Épen ez elött egy órácskával meg áll házúnk elött nagy csengéssel, és Mocsariné lép1 ki nagy rémülésemre. Most2 azzal az ártatlan szándokkal3 jött hozám, hogy leánya helyet ö maradjon nálam, fiát pedig küldi Constancenak: akar szakács akár sütönek: az az vagy tanitonak vagy szántartónak. Még most igy állnak a dolgok; tán, csak elmúlik e pohár tölem; leg alább én részemről mindent elfogok

1 Az ’e’-n rövid ékezet van.

2 A „Mos” ugyanazzal a tintával javítva.

3 Az „okkal” ugyanazzal a tintával javítva.

 
Dokumentum típusa: Szövegoldal