Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, 1827. 04. 15. (Kolozsvár)

[92r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 92]


Kolosvár Aprilis 15dikén 1827.


    Kedves Laim!


A' két utolso postával nem irhattam neked ugy el voltam foglalva a' rajzolással; az egész héten igen szorgalmatos voltam reggeltől fogva estvig mind rajzolással tőltőttem el időmet; minnél elébb kűldők neked egy kis Landschaftot levélbe hogy lásad te is mennyire mentem már. — A' miolta te elmentél sokkal brillantabb Kolosvár, két igen szép leány viditya fel a' tarsaságokat, azok pedig a' Bethlen Lai leányai; Klári kivált igen nagy bruit okoz minden ifiu ember bellé van szeretve, akár hova mennyen mindenűtt kiserik a' sok adoratiarek, mostanság ollyan vigan és gond nélkűl élni nem láttam valakit mind azokat a' kisasszonykákat. Tegnap előtt idejőttek estve más leányokkal egyűtt itt is vacsoráltak, igen jo kedvű volt mindenik, éngem ugy útol ért a' rossz kedv kőztők, hogy vacsora alatt csak egyszérre, mikor a' legnagyobb kacsagások follytak én zokogni kezdettem, eszembe jutottak azok a' jo idők mikor mi is illyen megelégedve és vigan tőltőttűk el időnket. Képzelhetett millyen nagy rumort okozott sirásom, senki se tudta hogy

 
Dokumentum típusa: Szövegoldal