Gróf Gyulay Constanzia, Kuun Lászlóné
1802 - 1873

Életrajz:

Gróf Gyulay Constanzia, gróf Kuun Lászlóné (1802–1873. május 20, Görz), Gyulay Lajos húga. 

– A romániai Országos Levéltár Kolozs megyei Igazgatósága – Arhivele Naţionale Direcţia judeţului Cluj. Fond Gyulay–Kuun 761. sz., ff. 7. alatt a vegyes családi iratok között található hivatalos Halálesetfelvétel szerint Constancia adatai:  

"Gróf Gyulay Constancia férjezett gróf Kúún Lászlóné
Polgári állása: nagybirtokosnő
Kora és vallása: 71 éves ev. ref. vallású
Születési helye: Andrásfalva
Rendes lakhelye: Dédács
Elhalálozás napja és helye: 1873ik év Május 20án Gőrczben
Hátrahagyott házastárs: Osdolai Gróf Kúún László tartózkodási helyén Dédácson halt el 1881ik év November 2án
Nagykorú gyermek: Osdolai gróf Kúún Géza 43 éves tartózkodik Maros Németiben.
Osdolai gróf Kúún Anna férjezett Fáy Béláné tartózkodik Dédácson 40 éves.
1881. dec. 3."

 (Hász-Fehér Katalin, 2006)


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy