Gróf Gyulay Constanzia (Constance, Constancia), Kuun Lászlóné
1802 - 1873

Életrajz:

 

Gróf Gyulay Constanzia, gróf Kuun Lászlóné (1802–1873. május 20, Görz), Gyulay Lajos húga. Férje Osdolai Kuún László, gyermekeik Kuun Géza és Kuun Irma.


– A romániai Országos Levéltár Kolozs megyei Igazgatósága – Arhivele Naţionale Direcţia judeţului Cluj. Fond Gyulay–Kuun 761. sz., ff. 7. alatt a vegyes családi iratok között található hivatalos Halálesetfelvétel szerint Constancia adatai:  

"Gróf Gyulay Constancia férjezett gróf Kúún Lászlóné
Polgári állása: nagybirtokosnő
Kora és vallása: 71 éves ev. ref. vallású
Születési helye: Andrásfalva
Rendes lakhelye: Dédács
Elhalálozás napja és helye: 1873ik év Május 20án Gőrczben
Hátrahagyott házastárs: Osdolai Gróf Kúún László tartózkodási helyén Dédácson halt el 1881ik év November 2án
Nagykorú gyermek: Osdolai gróf Kúún Géza 43 éves tartózkodik Maros Németiben.
Osdolai gróf Kúún Anna férjezett Fáy Béláné tartózkodik Dédácson 40 éves.
1881. dec. 3."

Arcképe a Nemzeti Portrétárban 1830 körül: http://npg.hu/index.php?option=com_jcollection&view=item&id=3682


Az anyakönyvi adatok bizonyos tekintetben tévesek. Kuun László és Gyulay Constance gyermekei:

Kuun Géza, sz. 1838. dec. 28., Nagy-Szebenben, neje báró Kemény Vilma (sz. 1847), Kemény Domokos és Zeykfalvy Zeyk Borbála leánya. Az esküvő 1885. dec. 28-án volt.

Kuun Irma (Irén), sz. 1844. máj. 12., Nagy-Szeben, férje Fáy Béla, Fáy Gusztáv Gömör megyei főispán fia, az esküvő 1878. ápr. 12-én volt Bruck an der Murban. Grazban éltek.

 (Hász-Fehér Katalin, 2006)Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy