Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, d. n.

[91r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 91]


Niekreisne éppen ma kőltőződik el tőllűnk, mennyen egyenesen Andrásfalvára; nekem elég bajos a' gyermekre nézve. Azt elrontotta elkényestette már most mások bajlodjanak velle; és a' mi rosszabb nincsen senki a' háznál a' ki ugy szeresse tánczoltatni a' gyermeket.
    Mondhatom neked Édes Laim mindenképpen a' legrosszabb kőrnyűl álások kőzt vagyok. A' kis Susika ollyan gyenge hogy azt nem mozdithatom. Sőcs azt mondja hogy veszedelmére lenne a' gyermeknek ha falura kivinném mostanság.


[Pecsétrészlet: Erdélyi Orsz. Múzeum]


 

 
Dokumentum típusa: Szövegoldal