Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. [184?] 10. 18. (Kolozsvár)

[439r]
[Idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 439]


Kolosvár Oct. 18dik 18[41]1


Kedves Lajos.


     Szerencsésen ugyan de nagy szem gyuladássa[l] érkeztűnk meg ide: Lottit, Nénémet jól találtam, it[t] kaptam a jámbor és nyugodt lelkü Mocsárinét is ki egy egész hétig szivszakadva várta megérkezéseme[t] én is másnap megvigasztalva és jól kirakázva vissz[a]bocsátottam; a gyorsszekér épen indúlván innen nem akartam még tovább is itten tartoztatni, sietet ö is [] hogy a jo időt el ne szalassza. — Ujra megszerette[m] szegényt, Lotti is mind elismeri be[n]ne azon jo tulajd[on]ságait mellyeket annyira méltánylok. — Lotti ennek a honap 24dikén2 szándékozik Paczalba menni; si[et] birtokara hogy te is érkeszel, azért még van is egy kevés reményem hogy itt mulatását meghoszsz[ab]itja. — Minek elötte elindúlnál izend meg Komjáthynak hogy Moldovánt emlékeztesse a fizetésre.
     Szegény Bethlen Borit tegnap temeték-el, Apja vigasztalhatatlan Gergely pedig olly beteg hogy még most se lehet ötet a Bethlen Károlyné házától elköltöztetni.

1 Az évszám vége nem látszik.
2
Ugyanazzal a tintával javítva ebből: "dikéig".

 
Dokumentum típusa: Szövegoldal