Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. [183?] 03. 20. (Kolozsvár)

[266r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 266]

Kolosvar Marzius 20dikén

          Kedves Lajos!

     Kedvetlenek mostani tudositásaim. — A' Szász Károly pere tegnap eldőlt a' Guberniumba, hivatala elvesztésével. — Tegnap a' Regalisták-is kineveztettek — a' hivatalokról le mondottak kivannak hagyva kivévén Bánffy Ádám Kemény Miklos. — Uj regalisták 13. lettek, — azok kőzt nevezetessebbek Kemény Domokos, Kemény Pepi, — Bethlen Domokos, Horvath Mihály. — Josika Miklos kivan hagyva, Zách, és Béldi László.
    
A' Kolosvármegyei[1] követtek Kemény Ferencz, Mikes János. — A' Hertzeg már útba inditotta a' Szebeni fuvarakat, tegnap ment-el az első transport.
    
Még egyebütt Marcalisak nem voltak itten a' vidékbe, — tehát nem írhatok

 


 

[1] Ugyanazzal a tintával javítva ebből: Kolosvári.

A képhez tartozó szöveg!
Dokumentum típusa: Szövegoldal