Herepei Károly, Kiss Sámuel: Két halotti Beszédek. Az áldott emlékezetű méltóságos kohányi Katsándi 'Su'sánna Aszszony' Néhai B: E: Méltóságos gróf és cs. kir. Camerarius, Maros-Némethi Gyulai Ferentz ur ő nagysága kegyes özvegyének végső érdemlett tiszteletére. Kolo'sváron. Nyomtatatott a' Ref. Kollégyom betűivel 1826.

Szerző: Herepei Károly
Nyelv: magyar
Megjegyzés:

Halotti beszéd Kiss Sámueltől és Herepei Károlytól.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Forrás