[Benkő József:] Transsilvania sive magnus Transsilvaniae Principatus, olim Dacia Mediterranea dictus. Orbi nondum satis cognitus. Nunc multifariam, at strictim illustratis. Auctore Iosepho Benkö transsilvano-siculo parocho Közép-Ajtensi et notario vener, dioceseos Erdövidekiensis helveticae confessioni addictorum ordinario. Pars prior sive generalis, Tom I. Vindobonae, Typis Iosephi nob. de Kurtzbök, MDCCCLXXIII.

Szerző: Benkő József
Nyelv: latin
Megjegyzés:

A magyar és hun történelemre vonatkozó szójegyzékének egy részét Gyulay Benkő József Dacia Mediterraneajából meríti, erre többször utal a kötetben. A Kis Tükör 83—85. kéziratoldalán lévő jegyzék, a Tan-jo-tól kezdődően, Benkő IV. fejezetében a 364–398. oldalakat követi. A "Balamber–bal ember" etimológiát Benkőtől veszi át, ott ez áll: "Belamberis (quasidicas Bal ember, i. e. sinister homo)". Az "Uldös" név is innen ered, de Gyulay szándékosan-játékosan, az etimológia kedvéért módosítja. Benkőnél ugyanis: "Uldinus, aliis Uldus" (366). A Chaba–Kaba  rész szintén Benkőnél: "quem Chabam vel potius Kabam, quod nemen fatuum apud Hungaros sonat" (369). A "Bendeguz" nevet Gyulay Benkőnél németesen olvassa, ezért írja át az utolsó hangot "tz"-nek.

A 84. kéziratoldalon Gyulay tévedésből nevezi meg forrásaként Klaprothot, ugyanis itt még mindig Benkő szövegét követi, tőle veszi át a Hunnovaranus —Hunno-Avarus lehetséges azonosságát, majd a Kársz Király árkára vonatkozó és a többi  részt.

A 600 héber kifejezés tekintetében Gyulay tévesen fogalmaz. Benkő csak hivatkozik olyan munkára, amely ennyi hasonlóságot említ, ő maga csak 14-et sorol fel ezek közül.

 

Hász-Fehér Katalin

 


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Forrás