Dugonics András: Etelka, Másadik meg-jobított ki-adás, Posonyban és Pesten, Füskúti Landerer Mihály' költségével és betűivel, 1791.

Új kiadása: Etelka, S. a. r. Penke Olga, Debrecen 2002 (Csokonai Könyvtár. Források. Régi Kortársaink 8).

A jegyzetekben az utóbbi kiadásra hivatkozom.

Szerző: Dugonics András
Nyelv: magyar
Megjegyzés:

A naplókötet 157. oldalán a "száz kiki" magyarázatánál Gyulay Anonymusra hivatkozik, valójában szövegszerűen Dugonics András Etelkájának egyik jegyzetét követi, ld. 44. old.

A naplókötet 158. oldalán Sepel és Hanzár nevének említésénél Gyulay ismét Dugonicsot követi. A történeti források nem ismerik Ménmarót lányának nevét, a "Hanzár" név Dugonics találmánya.


Hász-Fehér Katalin


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Forrás