Voyages de M. P. S. Pallas, en différentes provinces de l'empire de Russie, et dans l'Asie septentrionale. Traduits de l' allemand par M. Gauthier de la Peyronie, Paris, 1793, V. kötet.

Szerző: Pallas Peter Simon
Nyelv: francia
Megjegyzés:

A naplókötetének ezen az oldalán található jegyzeteket Gyulay Lajos feltehetőleg Pallas oroszországi útleírásának valamelyik német vagy francia nyelvű kiadásából merítette. A műnek ugyanis az 1770-es évektől 1850-ig több fordítása, kiadása, kivonata, ismertetése is megjelent.
Az itt idézett 1793-as francia kiadás 77. és 540. oldalán találhatók mindazon szavak, melyeket Gyulay felsorol. A szöveghely érdekessége, hogy Pallasnál nem mongol, hanem vogul kifejezésekről van szó (kitti, att). Előfordulhat, hogy Gyulay ezúttal is tévesen olvasta saját kézírását.

Hász-Fehér Katalin


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Forrás