Gróf Gyulay Lajos
1800 - 1869

Életrajz:

Gyulay Lajos (1800. június 24, Oláhandrásfalva–1869. március 19, Pest) – 1807-től 1820-ig Döbrentei Gábor neveltje. 1822-ben édesanyja kívánságára Bécsbe megy, hogy kancelláriai hivatalt szerezzen. Nyolc évig él itt, s évekig vár a kinevezésre. Írásai Kazinczy és Döbrentei biztatására álnáven a Magyar Kurirban és a Kedveskedőben jelentek meg, de nyilvános irodalmi működését a későbbiekben nem folytatta. 1830-ban hagyta el végleg Bécset, visszaköltözött Erdélybe. Kolozsváron részt vett a közéletben, 1834-ben, 1837-ben, 1846–47-ben erdélyi ellenzéki országgyűlési követ, később Pesten a Főrendiház tagja volt.

Gyakran utazott. Bécsbe többször huzamosabb időt töltött, 1838 nyarán keleti utazásra indul (Havasalföld, Moldova, Bulgária, Isztambul). 1843–44-ben Nyugat-Európába utazik (Pádua, Milánó, Bologna, Firenze, Róma, Nápoly). Párizsba folytatta útját, majd Németországon át hazatért.

Központi birtoka Marosnémeti volt, melynek gazdaságát modernizálta. 1848-ban a kastélyát az oláhok feltörték és kirabolták.

Részt vett az 1848-as szabadságharcban, s jelen volt 1849-ben a debreceni Nagytemplomban, a függetlenség kihirdetésénél.

1850-től már inkább Pesten élt, a Tigris szállodában, de gyakran járt Erdélybe, Marosnémetibe és Kolozsvárra. Kolozsvári házában könyvtárat és levéltárat rendezett be, itt helyezte el naplóköteteit, családi iratait. Könyvtárát egész életében gyarapította, rendezte, katalogizálta.

1854-ben újra Nyugat-Európai körutat tett: Németországba, Belgiumba, meglátogatta a magyar emigránsokat, köztük Teleki Lászlót és Jósika Miklóst.

Mintegy 140 kötetes naplót hagyott hátra. Hagyatékának egy részét a kolozsvárai Állami Levéltár, más részét a kolozsvári Lucian Blaga Egyetemi Könyvtár őrzi.

Részletes életrajzát ld.:

 Gyulai Lajos naplói, I-II (1848-1849). Sajtó alá rendezte: V. András János - Csetri Elek - Miskolczy Ambrus. Budapest, ELTE Román Filológiai Tanszék - Központi Statisztikai Hivatal Levéltára, 2003. (Transylvanica Varietas)

Gyulay Lajos: Napló (1820-1848). Válogatta, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi: Csetri Elek. Kolozsvár, 2005.

(Hász-Fehér Katalin, 2005)Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy